Sunce je najbolji lekar

U srednjim školama se u prvoj godini na predmetu Biologija uči osnovna stvar, ali se izgleda ubrzo i zaboravi. Mi, kao ljudi, pripadamo carstvu eukariota, koje za razliku od arhea i bakterija, sve svoje životne procese zasniva preko sunčevog zračenja. Ako nema Sunca nema ni života.

Znajući za ovaj osnovni postulat mnogi doktori na početku prošlog veka zasnivali su svoje terapije na prostom sunčanju. Tako su osnovani mnogi sanatorijumi pogotovo u Švajcarskoj gde su pacijenti i leti i zimi boravili po bolničkim terasama i uspešno se izlečili. Sunčanje je, jedno vreme na primer, i bila osnovna terapija za lečenje tuberkuloze, kao i za brojne dečije deformacije kostiju. Pored toga 1903. godine dodeljena je i Nobelova nagrada Nilsu Rajbergu Finsenu za uspešno lečenje lupusa kao autoimunološkog oboljenja koje je od tog doba počelo da se pojavljuje sa daleko većom učestanošću nego ikada pre. U tim godinama činilo se da je takozvana „helio terapija“ najbolji zajam najvećih medicinskih umova tog doba.

I pored vrlo uspešnih i brojnih slučajeva potpunog izlečenja, razvoj hemijske industrije polako je počeo da gura u pozadinu ove prirodne i logične terapije. Par decenija kasnije dva rada iz oblasti oftalmologije i dermatologije potvrdila su štetna dejstva veštačkog osvetljenja na retinu i kožu odojčadi i prerano rođene dece. I ova dva rada su konsekutivno, kao početni zajam, povukla lavinu radova za sobom sa glavnom temom kako je sunčanje loše po nas. U isto to vreme, takozvane „usavršene“ poljoprivredne proizvodnje, počelo se i sa intenzivnim genetičkim modifikacijama žitarica i njihovim obilatim prskanjem hemikalijama. Samo konzumiranje hrane zajedno sa hemikalijama dovelo je do takozvanih „fototoksičnih“ efekata na koži, zbog čega ponovo nisu bile okrivljene hemijske supstance, među njima glifosati kao najveći krivci, već Sunce.

Borba protiv Sunca, koje je osnova naših života i svih mogućih bio-hemijskih kao i elektromagnetnih procesa koji se odvijaju u nama, postala je unosna industrija, pogotovo kozmetička. Žene kao glavni potrošači su bukvalno bombardovane decenijama kako je neophodno da sebi i svojoj porodici kupuju preparate sa zaštitnim faktorom. Na Sunce je počelo da se gleda kao na najvećeg neprijatelja, i gle čuda kako smo počeli da se štitimo od dnevnog i prirodnog zračenja, tako je rak kože doživeo spektakularan porast. I ne samo to, i ostali oblici raka su se zastrašujuće raširili, a za njima su odmah krenule i imunološke bolesti.

Tek u poslednjih desetak godina ponovo je počelo da se raspravlja o ispravnosti teorije da li je Sunce toliko, ili uopšte loše, i koliko su bitni nivoi vitamina D koji dobijamo sunčanjem i pretvaranjem preko kože. I koliko je bitno za sve naše dnevne ritmove da ujutru odmah po ustajanju razmenimo tih par fotona koji od Sunca stižu do naših rožnjača i daju signal telu da je dan i da je vreme da počne proizvodnju hormona. Ovaj jutarnji zajam svetlosti je garancija našeg zdravlja. I nemojte se plašiti takozvanih alergijskih reakcija na Sunce, zato što one zapravo i ne postoje. Postoje samo alergijske reakcije na hemikalije koje se ogledaju preko kože. Tako da ako želite sigurno i redovno da se sunčate izbegavajte žitarice i svu hranu koja je tretirana pesticidima i herbicidima, i videćete samo pozitivne promene.