Nega kože u mladim godinama

Koža je najveći organ u ljudskom telu i kao takav zahteva našu pažljivu negu tokom celog života. Kao i celo naše telo koža se menja nešto manje u zavisnosti od godina starosti, a daleko više od uslova spoljašnje sredine i unutrašnje ishrane preko krvotoka. I sa ovom činjenicom je vezana osnovna greška tretiranja ovog organa, a zbog koje je kozmetička industrija toliko profitirala u proteklih nekoliko stotina godina. Prvo je potrebno da shvatite da genetika ima udela u izgledu kože, ali daleko manje no što se potencira javno. Vaši roditelji…

Read More